Arrangementer

Her kan du få et overblik over Jonstrupsamlingens gennemførte søndagsfortællinger 

JONSTRUPSAMLINGENS SØNDAGSFORTÆLLINGER 

Afholdt

Kostskolelivet på Jonstrup

Denne dag fortæller Jonstrupsamlingens frivillige. Vi begynder med en kort udendørsvandring i seminariekomplekset og mødes foran den gamle øvelsesskole (bygning E). Her fortæller Jette Kirstein om områdets og bygningernes spændende historie som klædefabrik, lærerseminarium, officersskole og frem til bygningernes nuværende mangfoldige brug, og Anne Sørensen beretter om den traditionsrige Filosofgang fra 1809. Derefter går vi op i samlingen, hvor Signe Holm-Larsen fortæller om elevernes kostskoleliv i hverdag og fest.

Læs mere »
Denne skolehave blev anlagt i 1906 af Peder Degnbol (1883-1952), som var enelærer i Ndr. Donnerup ved Give 1906-52, men det var først med folkeskoleloven fra 1937, at skolehavegerning kunne optages på skolernes undervisningsplan. (foto: Give Lokalhistoriske Arkiv).
Afholdt

Læreren som den gode landmand

Chr. Larsen, seniorforsker ved Rigsarkivet i København, fortæller om skolelod-dens historie fra landboreformerne i 1780’erne frem til den moderne lærers løn-vilkår omkring år 1900.

Læs mere »
Slægtsforskernes Bibliotek
Afholdt

Skanning af nationalarven

Per Hundevad Andersen, leder af Danskernes Historie Online, fortæller om samarbejdet med bl.a. Jonstrupsamlingens Venner om skanningen af de unikke historiske kilder til Jonstrup Statsseminariums historie.

Læs mere »
Afholdt

Kom og vær med, når kvindeidrætspioner og studielektor Birgit Trier Frederiksen, idræts-lærer 1961-90 ved Jonstrup Statsseminarium i seminariets Lyngbytid, fortæller om oplevel-ser med sit fag i periodens brydnings- og udviklingstendenser .

Læs mere »
Afholdt

Jonstrupdynastier

At læse til lærer på Jonstrup blev i mange familier en tradition. Derved opstod en form for slægtsdynastier, hvor sønnerne gik i faderens spor.
Kom og hør om nogle af disse familiers spændende livshistorier

Læs mere »
Jul
Afholdt

Julestue i Jonstrupsamlingen

Så er det atter jul igen, og Jonstrupsamlingens Venner inviterer til julehygge med fokus på de gamle juletraditioner på Jonstrup, som vi bl.a. kender fra den håndskrevne ”Traditionsbogen”.

Læs mere »
Aflyst!

En tidsrejse i Jonstrups gymnastikhistorie

Kom og vær med, når kvindeidrætspioner og studielektor Birgit Trier Frederiksen, mange-årig idrætslærer ved Jonstrup Statsseminarium i Lyngbytiden, fortæller om fagets udvikling fra militaristisk gymnastik i 2. halvdel af 1800-tallet til 1970’ernes levende idrætsmiljø

Læs mere »
Afholdt

”Mød musikken på Jonstrup”

Kom og vær med, når Vagn Nørgaard, komponist og mangeårig musiklærer ved Jonstrup Statsseminarium i Lyngbytiden, fortæller om musikfaget og det levende musikmiljø på Jonstrup Statsseminarium fra midten af 1970’erne.

Læs mere »

JONSTRUPSAMLINGENS seneste søndagsfortællinger 


Siden efteråret 2016 er der gennemført aktiviteter i forbindelse med åbningssøndagene kl. 14-16. Her ses en oversigt over søndagsfortællinger siden 2018:

Søndagsfortællinger mv. 2018

Søndag d. 7. januar 2018:
Workshop om Livet på Jonstrup Statsseminarium under 2. verdenskrig v./Heidi Storck, tidligere medlem af Furesø Byråd.

Lørdagene d. 28. januar, 7. april og 13. oktober 2018:
Workshops: Husker du din skoletid på Øvelsesskolen i Jonstrup? Formålet var at samle yderligere viden om ”Livet i Jonstrup Børneskole i 1940’erne og 1950’erne”. Ved det første møde belyste Signe Holm-Larsen baggrunden for øvelsesskolernes virksomhed og gav et rids af den foreliggende ret begrænsede viden. Ved næste møde præsenterede Jette Kirstein en sammenskrivning af deltagererindringer om livet i Jonstrup Børneskole, og ved tredje møde blev der fokuseret på formidlingen.

Søndag d.4. februar 2018:
Dagligdagen på borgen – hvad Jonstrupsamlingens arkiv kan fortælle os v./Anne Sørensen, som tog udgangspunkt i bl.a. den lille håndtegnede bog ”Tyrelampen” fra 1930 om elevernes liv i hverdag og fest.

Søndag d.4. marts 2018:
Sådan begyndte det! Om elever, fag, lærere og eksamen ved seminariets start på Blaagaard v./skolehistoriker Ingrid Markussen, som fortalte om dansk læreruddannelses første begyndelse.

Søndag d.8. april 2018:
Skolemuseum i Jonstrup v./tidligere byrådsmedlem, nu formand for Jonstrup 89 Per K. Larsen, der gav et tilbageblik på visionen om og de politiske bestræbelser i den tidligere Værløse Kommune i midten af 1990’erne for at få oprettet et skolemuseum i de gamle seminariebygninger.

Søndag d.6. maj 2018:
Stig Bredstrup som sognerådsformand i Værløse 1918-21 og forstander på Jonstrup v./ Signe Holm-Larsen, der fortalte om seminariets tredje ”store” forstander og hans virke som sognerådsformand. ´

Søndag d.3. juni 2018:
Min bedstefars tid på Jonstrup – om seminaristliv i 1890’erne v./Lone Raadam, som tog udgangspunkt i sin bedstefars dagbogsbeskrivelser fra hans tid på Jonstrup 1887-90 og fortalte om både hverdagen med fællesspisning, spireplagerier, sovesale og retirader og om optagelsesprøven, undervisningen og eksamenerne mv.

Søndag d. 12. august 2018:
Hold frikvarter fra sommerferien! Prøv dine bedsteforældres frikvarterer og pauser i skolen i 1950’erne! v./ de frivillige. Efter kulturudvalgsformand Tine Hessners velkomst var der fællessang og musik ved Værløse Folkemusikanter og gamle udendørs og indendørs lege.

Søndag d. 2. september 2018:
Om Hareskov Skole og dens første ledere v./historiker Finn Løkkegaard, der i 100-året for Hareskov Skoles start berettede om skolens halve snes udbygninger.

Torsdag d. 27.september 2018:
Historisk vandretur i Måløvhøj og Jonstrup v./ Jette Kirstein og Signe Holm-Larsen.

Søndag d. 7. oktober 2018:
Om Rudolf Bruhn – lærer fra Jonstrup og succesforfatter v./ Inge Haunstrup Clemmensen, der fortalte om personen, seminaristen, læreren og digteren Rudolf Bruhn (1889-1918), der 1907-10 gik på Jonstrup. Lone Raadam fortsatte om Bruhns forfattervirksomhed, herunder succesromanen ”De seks” (1916). I tilslutning hertil blev udstillingen Ildsjælen fra Jonstrup – Rudolf Bruhn 100 år åbnet d. 11. oktober.

Søndag d. 4. november 2018:
Mødet med Victor Cornelins v./Ole B. Kristensen, som berettede om sit møde med Victor Cornelins og fortalte om Cornelins’ bevægede skæbne fra barndomsårene på de Vestindiske Øer til læreruddannelsen på Jonstrup og voksenlivet på Lolland-Falster.

Søndag d. 2. december 2018:
At gå på Jonstrup i efterkrigsårene v./Erling Tønder Andersen, som så tilbage på sin studietid på Jonstrup 1948-52 og sin første tid som lærer.

Søndagsfortællinger 2019

6. januar 2019:
En dialog om digteren Knud Hjortøs år på Jonstrup Seminarium og seminaristernes dagligdag på denne tid v/ John Mynderup og Ole B. Kristensen, der som 1. aktivitet i den mangesidige markering af 150-året for Knud Hjortøs fødsel 4. januar 1869 fortalte om Knud Hjortøs liv og værk.

3. februar 2019:
Børn og børnearbejde på landet v/ Anette Eklund, lektor ved AU, Campus Emdrup fortalte om myndighedernes bestræbelser på at komme de mange ulovlige forsømmelser på grund af børnearbejde til livs.

3. marts 2019: 
Da Jonstrup Statsseminarium blev skolehistorie v/ Tom Carlsen, tidligere lektor ved Jonstrup Statsseminarium i Lyngby fortalte her 30 år efter, at det nye Jonstrup i 1989 blev fusioneret med Blaagaard, om seminariets sidste år før lukningen.

7. april 2019:
Sløjdundervisningens historie v/ Torben Hansen, tidligere tilknyttet Sløjdlærerhøjskolen under Københavns Professionshøjskole fortalte om sit fags eksistens i folkeskolen.

5. maj 2019:
I Rudolf Bruhns fodspor v/ Per Lotz og Signe Holm-Larsen. Skovvandring til Afrodites Øje og mindestenen og tilbage til Jonstrupsamlingen med rundvisning i samlingens særudstilling 2018-19 om Rudolf Bruhn.

2. og 16. juni 2019:
Gentagelse af Historisk vandretur i Måløvhøj og Jonstrup v/ Jette Kirstein og Signe Holm-Larsen, da turen i 2018 var overtegnet.

11. august 2019:
Frikvarter og leg i skolen på dine bedsteforældres tid v/ frivilliggruppen og folkemusikanter med udendørs og indendørs frikvartersaktiviteter fra ca. 1950 for børn, forældre og bedsteforældre og gamle børnedanse mv.

1.september 2019: 
Om skolevæsenet på Brahetrolleborg v/ Ingrid Markussen, prof. emer. i idéhistorie, Oslo Universitet; hun berettede om Danmarks nok første forældreklage og læreren Johannes Pades forsvarsskrift mv. ud fra sin nye bog om det progressive skolevæsen på Brahetrolleborg.

6. oktober 2019:
Om erindringsindsamlingen om livet i Øvelsesskolen v/Jette Kirstein som oplæg til efterårets udstilling 2019 om livet i Jonstrup Øvelsesskole.

3. november 2019:
Jens Jensens Jonstrup omkring 1840 v/ Karen Egedal Andreasen, uddannelsesforsker v. AAU. Jens Jensen var den anden af Jonstrup Statsseminariums ”store” forstandere; selv elev her 1814-17, ansat som 2. lærer i 1826, og forstander 1839-68.

 

1. december 2019:
Julestue med udstilling af gamle julebøger og oplæsning af julehistorie mv. v/ Margit Schaleck og Signe Holm-Larsen.

 

Søndagsfortællinger 2020

Også dette år var der på alle åbningssøndage tilrettelagt søndagsfortællinger, men de fleste måtte aflyses eller udsættes på grund af coronarestriktioner. Følgende arrangementer blev gennemført:

5. januar 2020 fortalte højskolemanden Lars Thorkild Bjørn om Højskole, friskole og efterskole, herunder Grundtvigs og Kolds prægning af dansk skole

2. februar 2020 fortalte Niels Egelund om specialundervisningens historie.

1. marts Peder Kjøgx om Læreruddannelsen før, nu og i fremtiden.

16. august 2020 genåbnede samlingen med en slægtsforskningsdag, hvor Marianne Hvid og Signe Holm-Larsen demonstrerede Jonstrupgruppens og andres søgeregistre vedr. seminariet og dets elever.

6. september 2020 fortalte professor i skolehistorie ved AU Ning de Coninck-Smith om god formidling af skolehistorie.

4. oktober 2020 fortalte Per K. Larsen om Jonstrupegnens nye stenstrøning i Sydlejren.

 

13.-16. oktober 2020 holdt frivilliggruppen efterårsferieåbent kl. 14-16 med familierettede aktiviteter, quizzer og opgaver som i 1950’ernes skole.