De frie skoler – før og nu

Søndag den 4. juni 2023 kl. 14

Ebbe Forsberg

De frie skoler – før og nu

Ebbe Forsberg, der både har været sekretariatschef i Danmarks Private Skoler og Gymnasier, konsulent i Kommunernes Landsforening og gymnasielærer, giver et historisk rids fra starten i slutningen af 1700-tallet og frem til skolernes aktuelle vækst i de senere årtier og trækker paralleller mellem de offentlige og de private skoler.

Ebbe Forsberg fortæller også om de frie skolers lærere, hvoraf nogle kom fra Jonstrup. Det gælder bl.a. Lis og Ole Grove-Rasmussen fra årgang 1966. Ole Grove-Rasmussen var ansat på Holbæk Private Realskole fra 1969-2006, fra 1981 som skolebestyrer. De er begge med og fortæller om deres seminarietid og lærer- og ledergerning.


Herefter er der mulighed for at se både den permanente udstilling og den aktuelle særudstilling om anskuelsesundervisningens smukke tavler.

Den Danske Realskole var i mange år et af de samlende elementer for medlemmerne af Danmarks Realskoleforening. Her ses et glimt af den talstærke forsamling, som også talte gæster som den radikale undervis-ningsminister Jørgen Jørgensen.
Også ministeriets topembedsmænd var stærkt repræsenteret. Heriblandt undervisningsinspektør K. Frigast-Hansen, dimitteret fra Jonstrup i 1912.
1937 var et bevæget år, hvor en ny skolelov netop havde introduceret den frie mellemskole som et alternativ til den mere boglige eksamensmellemskole – en skoleform, som dog aldrig slog an.

Hvor og hvornår

Søndag den 4. juni 2023 kl. 14

 

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer