Indkaldelse til generalforsamling 2021

Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 19.00

Med baggrund i coronasituationen udsattes foreningens ordinære generalforsamling, som først var
planlagt til marts og så til d. 20. april 2021, men vi fik, som I ved, først lov til at genåbne d. 21. maj.
Derfor indkaldes herved til udsat generalforsamling i henhold til vedtægternes § 4. Den afholdes i
Øvelsesskolens store klasselokale, Jonstrupvej 288 indgang E, 3500 Værløse

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per K. Larsen.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af årsregnskab for 2020 og budget 2021 samt fastsættelse af kontingent for 2022.
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne (sendes til signe.holm.larsen@outlook.dk senest 7.9.21).
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:
  Vedtægtsændring af § 5, 3. punktum, foreslået af bestyrelsen af forenklingshensyn, så der i stedet
  for to revisorer vælges en revisor og en revisorsuppleant. Følgende ordlyd foreslås: ”Der
  vælges desuden to bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant”.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Jette Kirstein og Anne Sørensen, som begge er villige til genvalg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  På valg er Merete Meyer, som er villig til genvalg.
 8. Valg af revisorsuppleant, jf. punkt 5.
  Bestyrelsen foreslår Jane Isdal.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen kåres ”Årets Jonstrupmester” ved lodtrækning mellem de rigtige besvarelser
af forårets 15 småquizzer.
Se i øvrigt foreningens vedtægter og forretningsorden mv. på www.jonstrupsamlingen.dk, menupunkt
”Jonstrupsamlingens Venner”.

Hvor og hvornår

Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 19.00

Øvelsesskolens store klasselokale, Jonstrupvej 288 indgang E.

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E.

Flere arrangementer