Anskuelsesundervisning og anskuelsestavler

Søndag den 5. september 2021 

Jens Bennedsen

– en introduktion til særudstillingen ”Se, lær og forstå” om

Jens Bennedsen, specialkonsulent ved AU-Library og projektleder for bevaring og digitalisering ved Skolehistorie.au.dk fortæller om den store danske samling af anskuelsestavler på AU-library, Emdrup og om arbejdet med at etablere Jonstrupsamlingens nye særudstilling ”Se, lær og forstå – om anskuelsesundervisningen og dens tavler”, om anskuelsesundervisningens indhold, historie og foregangsmænd. 

Efter søndagsoplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen, både den nye særud-stilling om anskuelsesundervisning og den nyindrettede udstilling om elevernes hverdagsliv. 

Poul Steffensen 10: Fra Byen. 1903

“Fra Byen”.
Fra serien: Danske Iagttagelsesbil- leder. 1903, Af Poul Steffensen

Hvor og hvornår

Søndag den 5. september 2021 kl. 14

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E

Flere arrangementer