2. verdenskrig på og ved Jonstrup

6. marts 2022 kl. 14

Signe Holm-Larsen

Signe Holm-Larsen fra Jonstrupsamlingens Venner fortæller om seminariets situation i årene op til, under og lige efter 2. verdenskrig. Besættelsestiden kom til at berøre seminariet på mange måder, ikke mindst på grund af den korte afstand mellem seminariet og Værløse Flyvestation.

Allerede fra d. 9. april 1940 har vi seminarieelevers beretning om tyskernes bombardement af flyvepladsen. Alligevel lykkedes det at videreføre seminariets hverdag frem til maj 1944. Kort tid efter kapitulationen flyttede der så polske flygtninge ind på seminariet, og først i marts 1946 blev det muligt for lærerne og seminarieeleverne at genoptage undervisningen i Jonstrup.

Tyskerne beslag-lagde seminariet i maj 1944 og for-langte det ryddet inden for en uge. Med hjælp fra lærere og elever lykkedes det at få flyttet møbler, undervisnings-midler og bibliotek mv. 

Efter søndagsoplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen og se både basisudstillingen og særudstillingen om anskuelsesundervisning.

Hvor og hvornår

Søndag den 6. marts 2022 kl. 14

Hvor foregår foredraget?

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer