VELKOMMEN

Oplev mere end 200 års uddannelseshistorie ved et besøg i Jonstrupsamlingen. Samlingen giver et spændende indblik i læreruddannelsens historie i Danmark fra 1791 til 1990. Du får samtidig en lokalhistorisk fortælling om, hvordan dagliglivet ved det gamle Jonstrup Statsseminarium formede sig for de lærerstuderende og deres lærere med sovesale, fællesspisning og undervisningsaktiviteter fra tidlig morgen til sen aften.

ARRANGEMENTER

Afholdt

Kostskolelivet på Jonstrup

Denne dag fortæller Jonstrupsamlingens frivillige. Vi begynder med en kort udendørsvandring i seminariekomplekset og mødes foran den gamle øvelsesskole (bygning E). Her fortæller Jette Kirstein om områdets og bygningernes spændende historie som klædefabrik, lærerseminarium, officersskole og frem til bygningernes nuværende mangfoldige brug, og Anne Sørensen beretter om den traditionsrige Filosofgang fra 1809. Derefter går vi op i samlingen, hvor Signe Holm-Larsen fortæller om elevernes kostskoleliv i hverdag og fest.

Læs mere »
Denne skolehave blev anlagt i 1906 af Peder Degnbol (1883-1952), som var enelærer i Ndr. Donnerup ved Give 1906-52, men det var først med folkeskoleloven fra 1937, at skolehavegerning kunne optages på skolernes undervisningsplan. (foto: Give Lokalhistoriske Arkiv).
Afholdt

Læreren som den gode landmand

Chr. Larsen, seniorforsker ved Rigsarkivet i København, fortæller om skolelod-dens historie fra landboreformerne i 1780’erne frem til den moderne lærers løn-vilkår omkring år 1900.

Læs mere »

Åbningstider

Samlingen har normalt åbent første søndag i hver måned (undtagen i juli)
kl. 14-16.

Der indledes ofte med en søndagsfortælling kl. 14.

Se de konkrete datoer for 2024 her.

UDSTILLINGER

Særudstilling

“Se, lær og forstå ”

– om anskuelsesundervisningen og dens tavler

Jonstrupsamlingens nye særudstilling handler om anskuelsesundervisningen, som betød et nybrud i synet på børns læring og blomstrede i danske skoler i begyndelsen af 1900-tallet. I mange skoler landet over blev tavlerne også benyttet længe efter, især i naturfagene.

Efterår, 1904. udgivet af Chr. Nielsen og malet af E. Krause. skolehistorie.au.dk

Udgangspunktet for anskuelsesundervisningen var oplysningstidens og romantikkens barnesyn, der lagde vægt på erkendelse frem for udenadslære og terperi. Den blev båret frem af pædagogiske foregangsmænd som den tjekkiske Johan Amos Comenius (1592-1670), den tyske Johann Bernhard Basedow (1721-90) og den schweiziske Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). I Danmark udfoldede anskuelsesundervisningen sig efter nederlaget i 1864 i en nationalromantisk tid præget af vækst og fremskridtstro.

Anskuelsesundervisningen, også benævnt iagttagelsesundervisning, blev allerede midt i 1800-tallet indført i praktikundervisningen på Jonstrup af Jonstrups daværende seminarieforstander Jens Jensen. I perioden 1899-1937 var anskuelsesundervisning et timeløst skolefag på 1.-3. klassetrin, og metoden indgik både dengang og senere i mange faglige sammenhænge.

Når mange stadig husker anskuelsestavlerne fra egen skoletid, skyldes det bl.a., at forlagene valgte anerkendte kunstnere som tegnere til de danske tavler, fx maleren Poul Steffensen, der bl.a. udstillede på Charlottenborg og var en efterspurgt bogillustrator.

Særudstillingen er åben fra 3. juni 2021 og kan ses i Jonstrupsamlingens ordinære åbningstider og efter aftale.

Læs mere om samlingens permanente udstilling her

SE MERE HER

Læs mere om, hvad de enkelte bygninger blev brugt til, og hvornår de er blevet til. Find og skan QR-koderne på de enkelte bygninger.

Læs mere om hvor de første spirer til en dansk læreruddannelse kom fra, om hvordan uddannelsen blev formet og hvilke tanker der var grundlæggende.

Læs mere om tidens pædagogiske op- og nedture, på de nærmest banebrydende, ideer og der hvor det tog længere tid at følge op på nye pædagogiske krav og tendenser. 

Læs mere om seminariets øvelsesskole her. Øvelsesskolen var der hvor de lærerstuderende kunne afprøve deres pædagogiske færdigheder i praksis sammen med levende skolebørn.