Jonstrupdynastier

Søndag den 6. februar 2022

Jette Kirstein og Marianne Hvid

At læse til lærer på Jonstrup blev i mange familier en tradition. Derved opstod en form for slægtsdynastier, hvor sønnerne gik i faderens spor. De personlige bånd, som kostskolemiljøet gjorde tætte, bidrog til det traditionsrige fællesskab, som prægede seminaristlivet på Jon-strup, og de blev i mange tilfælde fastholdt livet igennem.

Kom og hør om nogle af disse familiers spændende livshistorier og lange tilknytning til Jonstrup, og deres til tider barske og nøjsomme liv som lærere i datidens almueskole – i enkelte tilfælde dog med kongelig anerkendelse.

Søndagsfortællere er Jette Kirstein og Marianne Hvid, begge frivillige i Jonstrupsamlingen. Efter søndagsoplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen, både særudstillingen om anskuelsesundervisning og den nyindrettede udstilling om elevernes hverdagsliv.
Søndagsfortællingen foregår i Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E. 1. sal.
Vi overholder alle gældende coronarestriktioner. Eventuelle ændringer/aflysninger annonceres på Jonstrupsamlingen.dk og på jonstrupsamlingensvenner.dk på Facebook.

Slægten Gehl satte sit præg på seminariet gennem fire generationer fra 1809 til 1957. Den første tilknytning til seminariet begyndte med Vilhelm Gehl, som var lærer-uddannet fra seminariet og blev dets gymnastik- og svøm-melærer fra 1809-40. Han blev hædret for sin svømme-indsats af Frederik 6 med et fornemt rejseskrin med sølv-penne, blækhus mm., som kan ses i samlingens udstilling.

Hvor og hvornår

Søndag den 6. februar 2022 kl. 14

Arrangementet foregår kl. 14 i samlingen på 1. sal i bygning E.

Flere arrangementer