Anskuelsesgenstande og Gammelholm Skole

5. marts 2023

Jens Tommerup

Gottlieb Christensen var den danske pioner med hensyn til anskuelsesundervisningens
genstande. Skolehistoriker Jens Tommerup fortæller om Gottlieb
Christensens liv og virke som stifter af og skoleleder for Gammelholm Latinog
Realskole, der eksisterede 1872-1909, og hvor bygningen også i dag huser
mange af modellerne, dengang på øverste etage og nu i kælderen.

Jens Tommerup fortæller om, hvad Gottlieb Christensen ville med Gammelholm
Skole, der blev en foregangsskole på mange områder, ikke alene pædagogisk, men
også fagligt med dengang nye fag og aktiviteter som sløjd og fodbold. Vi hører også
om, hvordan det siden gik nogle af skolens elever, som bl.a. talte Niels Bohr.

Gottlieb Christensens anskuelsesmodel af en vandmølle
Anskuelsesundervisningen inddrog ikke kun billedtavler, men også modeller. Mange
af Gottlieb Christensens modeller, som han selv fremstillede, var helt eller delvis
bevægelige, så eleverne selv kunne få dem til at arbejde. 

Foto: Jens lauridsen

Hvor og hvornår

Søndag den 5. marts 2023 kl. 14

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer