”Mød musikken på Jonstrup”

3. oktober 2021

Vagn Nørgaard

Vagn Nørgaard spiller også musikeksempler, der tegner vigtige spor i fag- og musikkulturen, og belyser, hvordan stemmer aktiveres og rytmer udvikles i samspil med deltagerne.

Med afsæt i sin mangeårige optagethed af musik ser Vagn Nørgaard, i dialog med tidligere inspektør på Jonstrup Peder Kjøgx, nøjere på den betydning, seminariets musikmiljø havde og stadig har på læreruddannelsen, folkeskolen og musiklivet i Danmark. Der bliver også lejlighed til at nynne med både på Jonstrups nationalsang ”Du gamle borger” fra 1890 og nyere sange fra Jonstrups Lyngbytid. På gensyn til en dejlig eftermiddag om og med musik.

Efter søndagsoplægget, som foregår kl. 14 i Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E, er der mulighed for at besøge selve samlingen, både særudstillingen om anskuelses-undervisning og den nyindrettede udstilling om elevernes hverdagsliv.

Allerede på seminariets allerførste skema for perioden 1791-97 var musik et centralt fag med 12 ugentlige timers klaver- og syngeøvelser, heraf fire i fri luft kombineret med faget havedyrkning. Faget stod fortsat i centrum til seminariets lukning i 1990. Her ses kammerkoret Camerata fra cd’en til ”Dette landskab” fra 2011 med musik af Vagn Nørgaard.

Hvor og hvornår

3. oktober 2021

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer