Åbningen af QR-ruten om seminariets bygningshistorie

9. juni 2022 kl. 15

I Jonstrupsamlingens Venner har vi netop afsluttet et større projekt om udendørs formidling af seminariekompleksets bygningshistorie. Vi har igennem et par år arbejdet med at udforme konceptet, skrevet tekster, taget fotos og fundet et respektfuldt design, som vi synes passer ind i det bevaringsværdige bygningskompleks. Vores ambition er på denne måde at formidle bygningernes historie, så besøgende i området også uden for Jonstrupsamlingens åbningstid kan fornemme lidt af det liv, som bygningerne rummede i de 146 år, seminariet hørte til i Jonstrup.

QR-ruten omfatter oversigtsplancher ved hver indgang, dels fra busstoppestedet på Jonstrupvangvej, dels ved lærerparkeringspladsen, og der er 10 små QR-skilte, opsat i kørestolshøjde på hver sin bygning og på steder, som har haft betydning for seminarielivet, fx Filosofgangen, retiraderne og haverne. Teksterne findes i to versioner, en kort til at læse på mobilen, når man går rundt og åbner koderne, og en længere med flere detaljer på vores hjemmeside; se http://jonstrupsamlingen.dk/index.php/om-de-enkelte-bygninger/

For os frivillige har det været et langt, sejt træk at nå hertil. Vi markerer derfor færdiggørelsen med et festligt arrangement, hvor kulturudvalgsformand Tine Hessner har sagt ja til at åbne den historiske seminarievej, hvis vejret tillader det ved indgangen til Bygning E og folkemusikgruppen Hjerter 6 spiller op. Samlingen er åben, og der bliver ”skattejagt” med præmier for børn, meget gerne sammen med forældre eller andre voksne.

Program:

  • Vi samles ud for indgang E, hvor Hjerter 6 spiller op
  • Kulturudvalgsformand Tine Hessner ringer udstillingen ind
  • Der er forfriskninger i stueetagen
  • Vi går ruten og afprøver ”skattejagten” – der er præmier til alle deltagende børn

Hvor og hvornår

9. juni 2022 kl. 15


Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer