En tidsrejse i Jonstrups gymnastikhistorie

Aflyst

Birgit Trier Frederiksen

På grund af sygdom er dette arrangement desværre aflyst.

Kom og vær med, når kvindeidrætspioner og studielektor Birgit Trier Frederiksen, mange-årig idrætslærer ved Jonstrup Statsseminarium i Lyngbytiden, fortæller om fagets udvikling fra militaristisk gymnastik i 2. halvdel af 1800-tallet til 1970’ernes levende idrætsmiljø. Birgit Trier har bl.a. været en betydningsfuld stemme for skolen og læreruddannelsen i bevægelsen ”Kvinder og Idræt” og haft fornyende betydning for faget forskningsmæssigt.

Med afsæt i sit mangeårige virke inden for sundhedspædagogik fortæller Birgit Trier, i dialog med tidligere inspektør på Jonstrup Peder Kjøgx, med små video- og lydklip om milepæle i idrætten på Jonstrup og i læreruddannelsen og livslang fysisk udfoldelse. Undervejs demonstrerer hun – under mottoet at ”have det godt og få det bedre” – nye aktiviteter til udvikling af kropsbevidsthed, trivsel og sundhed. På gensyn til en dejlig eftermiddag om idræt i bevægelse.

Efter søndagsoplægget, som foregår kl. 14 i Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E, er der mulighed for at besøge selve samlingen, både særudstillingen om anskuelses-undervisning og den nyindrettede udstilling om elevernes hverdagsliv.

Allerede fra 1805 var der gymnastikundervisning på seminariet, men den foregik udendørs indtil 1858, hvor den første gymnastikbygning blev bygget. Den brændte dog i 1889, men blev straks genopført. Vilhelm Gehl, som var Jonstrups gymnastiklærer 1809-40, medvirkede til seminariets gode ry. Herover ses det mobile skrive-sæt, som Frederik 6. i 1809 sendte ham som påskøn-nelse af hans unikke svømmepræstationer.

Hvor og hvornår

7. november

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer