Jonstrupsamlingens historie

Jonstrupsamlingen er museum for dansk læreruddannelse 1790-1990 og omfatter en permanent udstilling om uddannelsens rammer og indhold, om den tilknyttede øvelsesskole og om kostskole-livet på seminariet. Samlingens genstande og kildemateriale belyser dels læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.

Jonstrupsamlingen gennem tiden

Jonstrupsamlingen blev oprettet af Jonstrupsamfundet, som blev stiftet i 1921 og værnede om seminariets virke, bl.a. ved udgivelsen af Jonstrupbogen, som består af i alt 57 årbøger, udgivet over knap 70 år af Jonstrupsamfundet med første bind i 1923 og sidste i 1990. Jonstrupbogen er en unik kilde til seminariets historie. Se mere om kilderne til seminariets historie her.

Jonstrupsamfundet indsamlede også genstande og arkivalier om seminariets historie. De blev udstillet i ”Mindestuen”, som blev indviet ved Jonstrupsamfundets sommerstævne 5. juni 1965. Efter flytningen til Blaagaard i 1990 forblev mindestuen endnu en årrække i Lyngby, fra 1995 som en del af Dansk Skolemuseum. Samme år opgav forsvaret officersskolen i de gamle seminarie-bygninger i Jonstrup, og ejendommen blev overdraget til Værløse kommune. 

I 2002 blev mindestuen, der fra 2014 er benævnt Jonstrupsamlingen, så flyttet til det “gamle” Jonstrups Øvelsesskole, hvor en gruppe frivillige varetager formidlingen om stedets historie og sikrer samlingens åbningstider.  

Da Dansk Skolemuseum blev nedlagt i 2008, blev ansvaret for museets indhold, herunder Jonstrupsamlingen, overdraget til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, dengang en del af Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), nu AUL Campus Emdrup. Foruden den unikke samling anskuelsestavler digitaliserede man også Jonstrupsamlingens store fotosamling og publicerede den på Skolehistorisk fotosamling. Man oprettede tillige en hjemmeside for samlingen og rådgav fagligt om registrering og genstandsopbevaring. 

I forbindelse med en samlingsgennemgang af Dansk Skolemuseum i 2016, kom en hel del flere genstande og arkivalier tilbage til Jonstrupsamlingen.

 

Jonstrupbogens logo
Digtet på mindestenen er skrevet af Kristian Kristiansen, mens denne illustration, der i mange år har prydet Jonstrupbogens omslag, er tegnet af Palle Skov-Petersen (dim. 1945).

Boplads fra yngre stenalder

I 2018 blev ansvaret for Jonstrupsamlingens arkivalier og genstande med en samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og foreningen Jonstrupsamlingens Venner overdraget til Furesø Museer, mens frivilliggruppen i Jonstrupsamlingens Venner forestår formidlingen om samlingens indhold og historie.

En af de velkendte anskuelsestavler viser livet i bondestenalderen for 3-4000 år siden på små bopladser med begyndende agerbrug og husdyrhold. Tavlen indgår i en serie billeder fra Nordens Oldtid ved C. Sillasen, København 1925. Anskuelsestavle nr. 17967 fra skolehistorie.au.dk