Anskuelsesundervisning og anskuelsestavler

Aflyst

Jens Bennedsen

Jonstrupsamlingen genåbner med en søndagsfortælling af Jens Bennedsen, specialkonsulent ved AU-Library og projektleder for bevaring og digitalisering af genstandene fra Dansk Skolemuseum, som lukkede i 2008. Fra dette tidspunkt og indtil overdragelsen til Furesø Museer i 2016, var han indholdsansvarlig for Jonstrupsamlingen, som var en del af Dansk Skolemuseum. 

Jens Bennedsen introducerer Jonstrupsamlingens kommende særudstilling ”Se, lær og forstå – om anskuelsesundervisningen og dens tavler”, og han fortæller om den store samling digitaliserede anskuelsesbilleder på AU Campus Emdrup. Arrangementet finder sted i stueetagen i bygning E. 

Af coronahensyn beder vi om tilmelding på signe.holm.larsen@outlook.dk senest d. 28. maj med navn(e), mailadresse og telefonnr., og husk coronapas. Da særudstillingen er under opbygning, er samlingen ikke åben denne dag.

 

Anskuelsestavle brugt i undervisningen. 

Hvor og hvornår

Aflyst

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer