Søndag den 29. maj 2022 kl. 14

Birgit Trier Frederiksen

Kom og vær med, når kvindeidrætspioner og studielektor Birgit Trier Frederiksen, idræts-lærer 1961-90 ved Jonstrup Statsseminarium i seminariets Lyngbytid, fortæller om oplevel-ser med sit fag i periodens brydnings- og udviklingstendenser og om fortsættelsen på Blaagaard efter fusionen i 1990. Birgit Trier har bl.a. været en betydningsfuld stemme for skolen og læreruddannelsen i bevægelsen ”Kvinder og Idræt” og haft fornyende betydning for faget forskningsmæssigt.

Også seminarielærerne Per Ryt Hansen og Helle Rønholt medvirker ved Birgit Triers perspektivering af temaer som ”idræt for kvinder og mennesker” og ”idræt og leg med børn”. Moderator er Peder Kjøgx, tidligere inspektør og idrætslærer på Jonstrup. På gensyn til en dejlig eftermiddag om idræt i bevægelse.

Efter søndagsoplægget, som foregår kl. 14 i Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E, er der mulighed for at besøge selve samlingen, både særudstillingen om anskuelses-undervisning og den nyindrettede udstilling om elevernes hverdagsliv. Kast også et blik på den imponerende gymnastikbygning med dobbeltindgangene, trappetårnene ved hver gavl og det smukke tårnur. På den nuværende legeplads foran gymnastikbygningen var der i 1800-tallet udendørs gymnastik.

Gymnastikfaget slog først igennem i folkeskolen ved 1900-tallets start, men var på Jonstrup Seminarium vigtigt allerede fra 1805, ikke mindst pga. Vilhelm Gehl, Jonstrups gymna-stiklærer 1809-40, der som påskønnelse for sine svømmepræstationer af Frederik 6. i 1809 fik et rejseskrivesæt; skrinet kan beses i samlingen.

Hvor og hvornår

Søndag den 29. maj 2022 kl. 14

Hvor foregår foredraget?

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer