Julestue i Jonstrupsamlingen

Søndag den 5. december 2021

Signe Holm-Larsen

Så er det atter jul igen, og Jonstrupsamlingens Venner inviterer til julehygge med fokus på de gamle juletraditioner på Jonstrup, som vi bl.a. kender fra den håndskrevne ”Traditionsbogen”.

Op til juleferien blev der afholdt en auktion og en julefest med sang, taler og kaffebord. Genstandene til auktionen blev indsamlet nogle dage før jul fra elever, lærere og omegnens handlende. Det kunne være alt fra lærerfruernes lagkager til elevernes glemte gymnastiksko. Indtægterne blev fordelt mellem eleverne ved lotteri som et tilskud til rejseudgifterne, når man skulle hjem til jul.

Årets julehistorie er Valdemar Mortensens barndomserindringer om, hvordan naturfagslærer Hans Mortensens familie holdt jul på seminariet i 1880’erne. Signe Holm-Larsen læser og fortæller.

 

Blandt julefestens indtægtskilder var salg af kort. Det såkaldte rævekort gjaldt for én times pjæk, støvlekortet fritog fra at blive hørt i én time, mens fjamsekortet og partoutkortet næppe kræver forklaring.

Hvor og hvornår

Søndag den 5. december 2021 kl. 14

Arrangementet foregår kl. 14 i samlingen på 1. sal i bygning E

Flere arrangementer