Den tidlige musikundervisning på Jonstrup

Søndag den 6. november 2022 kl. 14

Jens Stig Olsen

Jens Stig Olsen, lektor ved UCN’s læreruddannelse i Hjørring, fortæller om den tidligste musikundervisning på Blaagaard/Jonstrup Seminarium, herunder om seminaristernes håndskrevne sangbøger, bl.a. Esbensens fra ca. 1792. Eleverne valgte selv melodierne, hvoraf en del er fra det lettere repertoire af syngespil af bl.a. J.A.P. Schulz. Der vil blive fortalt om musiklivet, om musiklærerne og samlingens musikudstilling er nyindrettet efter Jens Stig Olsens råd.

Hverken seminaristerne eller lærerne var måske specielt folkelige, men det var den musik, de beskæftigede sig med. Ånden i musikundervisningen var inspireret af Schulz’ idealer om, at musik skulle henvende sig til et bredt publikum. Materialet rummer fx drikkeviser, sange fra tidens folkelige syngespil, kærlighedssange, sange om natur, fædrelandssange og selskabssange.

Her ses bagest den indflydelsesrige J.A.P. Schulz med musiklærer Zinck bagest til venstre og bagest til højre. .Anders Stephansen, som  er en af de fem seminarister der håndskrev sangbøger, og som der findes et billede af –  måske fordi han senere i livet var med i dannelsen af Hindholm Højskole. Forrest et ungdomsbillede af Carl Nielsen, der står som arvtager af Schulz’ idéer om den folkelige sang, samt ukendte musikere. (Collage: Jens Stig Olsen).

Hvor og hvornår

Søndag den 6. november 2022 kl. 14

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer