Børnehaveklassens historie

2. oktober 2022 kl. 14

Niels Jørgen Bisgaard

– fra forsøg til 0. klasse

Niels Jørgen Bisgaard, som er tidligere skolepsykolog i Esbjerg, rektor for børnehaveseminariet i Tårnby og skole- og kulturdirektør i Herlev, fortæller om de første forsøg med børnehaveklasser i Esbjerg allerede i 1912, om indførelsen af børnehaveklasser på landsplan i 1979, og om hvordan de blev en obligatorisk del af grundskolen i 2009. Børnehaveklassen slog for alvor an fra ca. 1970 efter kvindernes indtog på arbejdsmarkedet.

Niels Jørgen Bisgaard kommer bl.a. ind på, hvorfor børnehaveklassen startede i netop Esbjerg. Han fortæller også om sit arbejde som formand for skolestartudvalget i 1983, om samarbejdet mellem børnehaveklasselederen og skolens lærere, og han kommer også ind på, om det er barnet, der skal være skoleparat, eller skolen børneparat.

opvarmningstesten i den såkald-te Uppsalaprøve

 Her ses opvarmningstesten i den såkaldte Uppsalaprøve, som var hyppigt brugt 1954-67 til at teste børns skolemodenhed, og dermed afgøre, om et barn kunne begynde skolen før eller senere end normalt. 

Hvor og hvornår

2. oktober 2022 kl. 14

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer