Før Jonstrup

Blaagaard på Nørrebro

Seminariet var kongerigets ældste. Det blev besluttet i 1789, oprettet i 1790, og undervisningen påbegyndt i 1791 i nogle af bygningerne, deriblandt hovedbygningen, af det gamle lystslot Blaagaard på Nørrebro. I 1806 fik seminariet også tildelt 1,7 hektar af jorderne til undervisningen i agerdyrkning

Som et led i belejringen af København under englandskrigen i 1807 indkvarterede englænderne sig på Blaagaard. Herfra var det let at beskyde byen, men danskerne gjorde også udfald mod englænderne, og Blaagaard brændte ned. Senere fandt den daværende portners kone i ruinerne denne kanonkugle, som i 1928 blev skænket til seminariet af hendes efterkommere. En analyse fra Tøj-husmuseet i 1962 viser, at kuglen var dansk. De engelske var større og tungere.

Efter branden var seminaristerne hjemløse et års tid indtil flytningen til Jonstrup. I denne periode havde seminariet bl.a. til huse i et par gårde på Nørrebro. Det var ikke nogen varig løsning. Men så viste der sig muligheder i Jonstrup. Seminariet overtog bygningskomplekset i Jonstrup i 1808, og i 1809 blev bygningerne taget i brug med undervisningslokaler, sovesal og spisesal for elever, køkken og bolig til økonomaen samt bolig til forstanderen og til en lærer samt haveanlæg til både forstander, lærere og elever. Havebrug var et vigtigt supplement til kosten, når man skulle forsørge en familie på en lærerløn.

Tøjhusmuseets analyse af kanonkuglen i 1962
Tøjhusmuseet skrev 28.2. 1962 under overskriften ”3 punds kanonkugle fra Blaagaard”:
Om den modtagne kugle, der hermed følger tilbage, kan der oplyses følgende: Det er en støbejernskugle med en vægt af 1390 gram og en diameter på 71 – 71,5 millimeter. Den danske hær havde i 1807 3 punds fodfolkskanoner, der udskød såkaldte 3 punds kugler, der dog kun vejede ca. 1450 gram og havde en diameter (kaliber) på ca. 73 millimeter. Den omhandlede kugle, der efter mundtlig overlevering skal være fundet på Blaagaard efter englændernes belejring af København i 1807, er ganske vist mindre både af mål og vægt. Men dybe huller i dens overflade tyder på, at den har været angrebet af rust.