Jonstrups møller og reception

Søndag den 5. maj 2024 kl. 14

Per Lotz

Per Lotz fra Værløseegnens Historiske Forening fortæller om Jonstrups møller. Vandmøllen, som er den ældste, var gennem mere end 400 år en kornmølle, og den var årsag til byggeriet af klædefabrikken i Jonstrup i 1770’erne, og til at det husvilde Blaagaard Seminarium allerede i 1809 kunne flytte ind i den tomme vævehal. Per Lotz fortæller med kort og billeder om både vandmøllen, mølledammen, møllemosen og vindmøllen.

Resten af klædefabrikken lukkede helt ned ca. 1815, for da åens vandstrøm efterhånden var aftaget, blev vandmøllen ikke genopført, men erstattet i 1830’erne på det højereliggende terræn mod syd af en vindmølle, der var i brug til 1902, hvor vingerne blæste af i en julestorm. Derefter måtte bønderne i Jonstrup få malet deres korn i Kr. Værløse.

Søndagsfortællingen begynder i Jonstrupsamlingen, og hvis vejret tillader det, fortsætter vi på en kort vandretur på ca. ½ km til møllestederne.

Når vi er tilbage kl. ca. 15.30, er der reception i samlingen for en ny, om end næsten 250 år gammel udstillingsgenstand, nemlig en mursten fra klædefabrikkens første vævehal, som blev opført ca. 1776, men brændte i 1778. Denne mursten, som venligst er udlånt fra Nordsjællands Museer, er et symbol på, hvorfor det netop blev Jonstrup, som Blaagaard Seminarium kunne flytte til, efter at det var blevet hjemløst ved englandskrigen i 1807.

Hovedruten til og fra de gamle møllesteder

Vi passerer først stedet for vandmøllen, hvorefter vi følger Jonstrup Å på en lille strækning, inden vi beser vindmøllestedet.

Hvor og hvornår

Søndag den 5. maj 2024 kl. 14

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer