Bygningshistorien udendørs

Jonstrupsamlingens Venner har foråret 2022 gennemført et projekt om udendørs formidling af seminariekompleksets bygningshistorie. Her fortælles historien i tekst og billeder, og der er valgt et respektfuldt design, som passer ind i det bevaringsværdige bygningskompleks. Her kan man få et indblik i hver enkelt bygnings historie – en viden, som kan uddybes ved et besøg i Jonstrupsamlingen eller her: Om de enkelte bygninger.

Projektet omfatter to oversigtsskilte over seminarieområdet, placeret ved hver sin indgang til seminariekomplekset – ved indgangen fra Jonstrupvangvej placeres skiltet på hovedbygningens fritstående mur og på øvelsesskolens bygning på nordvæggen. 10 små QR-skilte er anbragt i kørestolshøjde på hver sin bygning og på steder, som har haft betydning for seminarielivet, fx filosofgangen, retiraderne og haverne. Skan koderne, og bliv klogere på de gamle bygningers historie.

Prøv turen! Kig på oversigtsskiltene, og find QR-koderne. Tag børnene med!

Kortet er udarbejdet af Design med Kærlighed | Fontænehuset, som også har afrenset bygningstegningerne fra 1906, og Connie Nielsen har affotograferet Jonstrupsamlingens billeder og genstande.

Tag quiz til ruten med – kan downloades her

SVAR på Quiz om seminariets QR-rute

0.

Oversigtskortet over seminarieområdet
Seminarieområdets ældste bygning er fra 1781. Det er?
1. Hovedbygningen
X. Gymnastikbygningen
2. Øvelsesskolen

1.

Hovedbygningen
Hvad var der i hovedbygningen, før den blev til Jonstrup Kongelige Skolelærerseminarium i 1809?
1. Hospital
X. Børnehjem
2. Klædefabrik

2.

Gymnastikbygningen
Når der står både 1858 og 1889 over gymnastikbygningens indgangsdøre, skyldes det, at
1. der blev indlagt vand i 1889
X. den første gymnastikbygning nedbrændte
2. forstanderen syntes det så pænt ud.

3.

Elevbygningen
Da elevbygningen blev bygget i 1897, bestod belysningen af
1. Tællelys
X. Petroleumslamper
2. Elektrisk lys.

4.

Øvelsesskolen
Hvor mange børn gik der i øvelsesskolen i år 1900.
1. 80 elever
X. 150 elever
2. 50 elever .

5.

Udenomsarealer
Hvem dyrkede i de første mange år seminariets 36 tønder land?
1. Seminarieeleverne
X. De omkringboende jonstrupborgere
2. Tjenestefolk ansat hertil.

6.

Forstanderboligen
Fra altanen på 1. sal var det udsigt til
1. Jonstrupvang
X. Søndersø
2. Seminariet.

7.

Filosofgangen
Jonstrups filosofgang udgik fra ahornalleen i øst og afgrænsede seminarieområdet fra de omgivende marker, men hvor sluttede den?
1. Ved en holm i en nu udtørret mølledam
X. Ved seminariets flagstang
2. Ved hovedbygningen.

8.

Plænen mod syd
Hvilken af bygningerne syd for hovedbygningen blev fjernet sidst?
1. Retiraderne
X. Pedelboligen
2. Staldene.

9.

Haven mod vest
Tyskerbarakken, som i 1946 blev indrettet med to klasselokaler, blev opvarmet med
1. Petroleum
X. Tørv og brænde
2. El-varme

10.

Afrodites Øje
Mindestenen ved søens sydside var centrum for mange af seminarieelevernes traditioner. Den blev rejst i
1. 1917
X. 1817
2. 1900.