Rasmus Malling-Christensen – skrivekuglens opfinder

6. juni 2021

Jørgen Malling-Hansen

Jørgen Malling-Hansen, formand for det internationale Rasmus Malling-Hansen
Selskab, fortæller om sin oldefars bror Rasmus Malling Christensens fascinerende liv og
gerning og om hans relation til Jonstrup Seminarium.

Malling-Hansen (1835-1890) kom fra en fattigt hjem på Lolland, men blev en kendt person i sin samtid, ikke blot som forstander for Døvstummeinstituttet i København, men også som opfinder af verdens første brugbare og seriefremstillede skrivemaskine. Han var præst, døvstummelærer, opfinder, forsker i børns vækstvilkår, forkæmper for kunstsproget volapȕk, frimurer og en kærlig far for syv døtre. Desuden markeres den næste udgivelse på forlaget Jonstrupsamlingens Venner om endnu en af Jonstrup Seminariums berømte sønner: Rasmus Malling-Hansen – værk, værdier, visioner og vedholdenhed. Forfatter er Jørgen Malling Christensen. Hæftet er et led i formidlingen om Jonstrup Seminariums virke og kan derfor, så langt oplaget strækker, afhentes gratis af medlemmer af Jonstrupsamlingens Venner og andre interesserede. Efter søndagsoplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen, både den nye særudstilling om anskuelsesundervisning og den nyindrettede udstilling om elevernes hverdagsliv.

Arrangementet finder sted i stueetagen i bygning E. Af coronahensyn beder vi om tilmelding på signe.holm.larsen@outlook.dk senest d. 4. juni med navn(e), mailadresse og telefonnr., og husk coronapas.

Skrivekuglen

Hvor og hvornår

Arrangementet finder sted i stueetagen i bygning E. Af coronahensyn beder vi om tilmelding på signe.holm.larsen@outlook.dk senest d. 4. juni med navn(e), mailadresse og telefonnr., og husk coronapas.

Flere arrangementer