Udgivelser m.m.

Jonstrupsamlingens aktiviteter favner bredt. På denne side kan du få et overblik over vores samlede arrangementer, samt information vedr. slægtsforskning. Se desuden hvilke andre hjemmesider vi synes er et besøg værd.  

udgivelser

Jonstrupsamlingens udgivelser

Find dine aner

Kom og find din far, mor eller bedsteforældre. Er du interesseret i slægtsforskning, kan du her i ro og mag gennemgå arkivet over dimittendårgange.

Dimittendmapperne

Kom og find dine slægtninge og venner i samlingens mapper med billeder af alle dimittendårgange fra det gamle Jonstrup. Mapperne ligger ved montren, og besøgende kan sætte sig her eller i arkivet og gå på jagt.

Her skal blot bringes et par eksempler på dimittendklasser med blot en snes års forskel.

Dimittender fra Jonstrup Statsseminarium 1906
Værdige, velklædte og klar til lærerkaldet – med viden, pibe, hat og butterfly.

Dimittender fra Jonstrup Statsseminarium 1925
Stadig værdige, velklædte og klar til lærerkaldet – stadig med megen nyttig viden og en enkelt butterfly, men pibe og hat er lagt på hylden.

Besøgende kan også få en god snak med den frivillige vagt om skolen og dens lærere før og nu.
Det kan være en samtale om generelle skoleforhold, eller man kan gå i dybden med særlige skoleemner; se fx under menupunktet “Kontakt og praktiske oplysninger”. Hvis man gerne vil have et oplæg om et bestemt af disse emner, bedes man kontakte frivilliggruppen i rimelig tid før besøget.

MERE PÅ NETTET

Jonstrup Statsseminarium har som kongerigets første seminarium både national og lokal relevans. Valget af links herunder afspejler begge aspekter.

Lokale links:

Under linket Furesø Museer og Arkiver findes oplysninger om museets mangesidige aktiviteter og om arkivet, som bl.a. rummer oplysninger om Jonstrup Seminariums betydning for lokalsamfundet.

I Værløseegnens Historiske Forening foregår mange aktiviteter, bl.a. foredrag, ture i naturen, rundvisninger og udgivelser. Jonstrup Seminariums virksomhed er bl.a. beskrevet i artikler i foreningens medlemsblad “Bavnen” og i årsskriftet “Witherløse”, der er udkommet siden 1949.

Nationale links:

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, der er oprettet i 1966, søger gennem forskning og formidling at udvide kendskabet til skolens og uddannelsernes historie med særligt henblik på udviklingen i Danmark. På hjemmesiden findes bl.a. selskabets årbog “Uddannelseshistorie” i alle årgange fra 1967 og frem samt andre udgivelser om uddannelses- og skolehistoriske emner, fx Dansk uddannelseshistorisk Bibliografi.

Skolehistorie.au.dk Skolehistorie er et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter. En platform for et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum og for digitaliserede samlinger fra AU Library, Emdrup, det tidligere Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

  • Anskuelsestavler Der er tale om en unik samling af ca. 12.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder primært fra perioden 1800-1950. Samlingen blev anskaffet, vedligeholdt og registreret af Danmarks Pædagogiske Bibliotek frem til 1995. Herefter overgik den til Dansk Skolemuseum, men kom tilbage efter museets lukning i 2008. Biblioteket har nu digitaliseret store dele af samlingen, så den er til rådighed for offentligheden.
  • Samlingen af Trøst-Hansens Sognekort er skabt af grosserer S. Trøst-Hansen (1880-1939) og stammer fra hans dødsbo. De 853 sognekort er formentlig den mest komplette samling af sin art. Hvert ark dækker et sogn eller evt. et pastorat. Midt på arket er placeret et billede af sognets kirke og rundt om sognets skole(r) fotos af sognets præster og lærere med undertekster; sognekortene har derfor stor uddannelseshistorisk værdi. Biblioteket har digitaliseret hele samlingen.