Bygningshistorie

Når man træder ind i Jonstrupsamlingen, møder man først bygningshistorien belyst gennem male-rier, fotos og plancher fra forskellige perioder i seminariets historie. Et af dem går helt tilbage til det gamle Blaagaard, Prins Carls lystslot på Nørrebro, som strakte sig fra Slotsgade helt ned til Peblingesøen.

Kobberstikket, der er affotograferet af Connie Nielsen, er en gave til Carl Adolph von Plessen (1678-1758), som var en tysk-dansk statsmand og godsejer. Von Plessen blev hofmarskal for Prins Carl, søn af Christian 5., og i 1708 også overkammerherre. Plessens gode forhold til prinsen om-fattede også hans søster, Prinsesse Sophie Hedevig, som ved sin død i 1735 testamenterede Blaa-gaard til ham. Hans broder C.L. von Plessens børn arvede alt i 1758, da han selv døde. Teksten nederst i billedet – dansk til venstre og fransk til højre – lyder således:

Prospect imod Haven af den uden for Kiøbenhavns Nørre-
Port ligende Lystgaard, Som tilhører Hans Excellentz
Herr von Plessen, Ridder af Elephanten,
Geheime Raad og Over Cammer Herre etc. etc.
Dediceret til Hans Excellentz
af Hans Ydmygste og
Lydagtigste Tiener
B. Rocque