Bygningshistorien udendørs

Jonstrupsamlingens Venner har foråret 2022 gennemført et projekt om udendørs formidling af seminariekompleksets bygningshistorie. Her fortælles historien i tekst og billeder, og der er valgt et respektfuldt design, som passer ind i det bevaringsværdige bygningskompleks. Her kan man få et indblik i hver enkelt bygnings historie – en viden, som kan uddybes ved et besøg i Jonstrupsamlingen eller her: Om de enkelte bygninger.

Projektet omfatter to oversigtsskilte over seminarieområdet, placeret ved hver sin indgang til seminariekomplekset – ved indgangen fra Jonstrupvangvej placeres skiltet på hovedbygningens fritstående mur og på øvelsesskolens bygning på nordvæggen. 10 små QR-skilte er anbragt i kørestolshøjde på hver sin bygning og på steder, som har haft betydning for seminarielivet, fx filosofgangen, retiraderne og haverne. Skan koderne, og bliv klogere på de gamle bygningers historie.

Prøv turen! Kig på oversigtsskiltene, og find QR-koderne. Tag børnene med!

Kortet er udarbejdet af Design med Kærlighed | Fontænehuset, som også har afrenset bygningstegningerne fra 1906, og Connie Nielsen har affotograferet Jonstrupsamlingens billeder og genstande.