Afrodites Øje

Søen i dag Afrodites Øje fotograferet fra søens sydside ved mindestenen 12. januar 2018 af Per Lotz.

Centralt i de jonstrupske traditioner stod de såkaldte øjeture, hvor seminaristerne samledes i skolegården og med musik og fane vandrede ud til den smukke lille skovsø Lille Sejben Mose, som seminarieeleverne om-døbte til Afrodites Øje på grund af det smukke vandspejl. Tilnavnet skyldes ifølge traditionen R.C. Morten-sen, der voksede op på seminariet som femte barn af naturfagslæreren Hans Mortensen. R.C. Mortensen blev lærer fra Jonstrup i 1884 og senere skoleinspektør på Nørrebro. 

Ved søens sydside blev der i 1917 på initiativ af forfatteren Rudolf Bruhn, der var læreruddannet fra Jon-strup i 1910, rejst en mindesten, ”Øjestenen”. Den store sten, som måske er dækstenen fra en nærliggende dysse, blev trukket på plads af seminarieeleverne og afsløret d. 14. oktober 1917. I stenen er hugget et digt af Kristian Kristiansen, som da gik i ældste klasse: 

”Jeg staar som Værn
ved den stille Sø
om Jonstrups Minder,
som ei maa dø.”

Hele processen, der kun tog ca. 1½ måned, er tegnet og fortalt i elevdagbogen ”Fyrbog 2”. Se ruten her
Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk