Om jonstrupsamlingen

Jonstrupsamlingen er en lille perle indenfor skole og undervisning.  

Jonstrupsamlingen gennem tiden

Samlingen befandt sig i mange år i lokaler på det nye Jonstrup Seminarium i Lyngby. Da dette i 1989 blev fusioneret med Blaagaard og overflyttet hertil, blev seminariets historiske samlinger overdraget til Det danske Skolemuseum. De historiske samlinger rummer et interessant kildemateriale, der dels belyser læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.

Da forsvaret i 1995 opgav brugen af de gamle seminariebygninger i Jonstrup som officersskole, og ejendommen blev overdraget til Værløse kommune, blev Jonstrupsamlingen flyttet til det “gamle” Jonstrup, hvor Dansk Skolemuseum indrettede montrer og effekter i maj 2002. Siden Dansk Skolemuseums lukning i 2008 har lokale frivillige sikret fortsat adgang til samlingen i samarbejde med AU Library, Campus Emdrup (DPB)

Det ældst kendte stik af det første Jonstrup Seminarium.
Vindmøllen er endnu med i billedet – den var en vigtig forudsætning for virksomheden i den tidligere klædefabrik, der efter fallitten var blevet overtaget af staten i 1808. Her ses den grundmurede hovedbygning med to korte sidefløje og mindre bindingsværkshuse midt i det 36 tønder land store areal, der hørte til seminariet.

INDretningen

Samlingen er indrettet i en tidligere lærerlejlighed på 1. sal i den tidligere øvelsesskole.

  • I forstuen er seminariets 200-årige historie skildret med billeder og tegninger, lige fra det første Blaagaard fra 1791, indrettet i Prins Carls lystejendom på Nørrebro, til det sidste Jonstrup på Trongårdsvej i Lyngby. Billederne giver et levende indtryk af Jonstrup Landsby og det omgivende landskab, da seminariet rykkede ind.
  • I stuen ses bl.a. dokumenter og genstande fra forskellige perioder af seminariets virke samt portrætter af en række personer med tilknytning til seminariet, bl.a. de fleste af forstanderne og mange af lærerne.  
  • Fra stuen går man ind i musikrummet, hvor en række billeder og nodebøger vidner om Jonstrups levende musikundervisning. Blandt seminariets lærere var H.O.C. Zinck og Carl Mortensen, der satte melodier til salmer og sange, som endnu i dag er optaget i Den Danske Salmebog og i Højskolesangbogen.  
  • Det fjerde lille rum vidner om skolens liv. Her findes billeder, elevaviser og andre effekter, som illustrerer de særlige Jonstruptraditioner, fx turene til Øjestenen.  
  • Derpå går man ind i en seminaristhybel, som viser, hvor spartansk en seminarist måtte indrette sig. Her ses også eksempler på undervisningsmaterialer, som blev benyttet i øvelsesskolen, bl.a. en anskuelsestavle til benyttelse i færdselsundervisningen:

Sådan gik man i skole omkring 1900

Et skolebord og nogle undervisningsmaterialer vidner om denne del af seminariets virksomhed.

Endelig rummer samlingen også et arkiv, som ligger i tilslutning til forstuen. Her kan bl.a. ses gamle elevopgaver, de fleste årgange af “Jonstrupbogen” og nogle vandrebøger, som giver et indblik i skiftende tiders lærerliv, fordi tidligere elever ved at skrive her har holdt forbindelsen med hinanden efter afsluttet uddannelse.

Anskuelsestavler sløjt

Er du interesseret kan du læse mere om Jonstrupsamlingen her

Vidste du …
at det tog Jonstrup Statsseminarium 45 år at finde ud af at optage kvindelige seminarister? De første kvindelige ansøgere henvendte sig i 1905 – og fik naturligvis afslag! Kvindelige ansøgere fik først adgang på Jonstrup i 1950, uanset at der havde eksisteret lærerindeseminarier siden 1891 og været fælles eksamenskrav for lærere og lærerinder siden 1894.