Seminarieområdet

Jonstrupsamlingen er en lille perle indenfor skole og undervisning.  Du står ved de ældste bygninger i Jonstrup. 

De har eksisteret i mere end 230 år og været anvendt som klædefabrik, lærerseminarium, været besat af tyskerne, huset polske flygtninge og officersskole samt fra 1999 rummet kommunale skole- og kulturaktiviteter. 

Kortet er udarbejdet af Design med Kærlighed | Fontænehuset, som også har afrenset bygningstegningerne fra 1906, og Connie Nielsen har affotograferet Jonstrupsamlingens billeder og genstande.

Seminarieområdet

I området, hvor det gamle seminarium ligger i dag, var Jonstrup gamle vandmølle ved Jonstrup Å længe bebyggelsens center. Møllens vandkraft førte til etablering af klædefabrikken Jonstrup Kgl. Uldenmanufaktur, som gik i gang i 1772. Allerede seks år efter brændte de fleste bygninger, men de blev genopbygget i mere solidt byggeri. Driften blev dog aldrig rentabel, så i 1808 overtog staten hovedbygningen Jonstrupgaard, og omdannede den til lærerseminarium for Blaagaard Seminarium, der var brændt ved Københavns bombardement.

 

Seminariet, der fra indflytningen i 1809 fik navnet Jonstrup Kongelige Skolelærer-Seminarium, lå her i 146 år. De første mange år var det et typisk landseminarium med tilhørende landbrug, men efterhånden blev der bedre faciliteter, og i mellemkrigstiden blev de gamle landbrugsbygninger fjernet, og der kom bedre sanitære forhold.

 

Under 2.verdenskrig fortsatte seminariet indtil maj 1944, hvor bygningerne blev overtaget af det såkaldte Sommerkorps, der bestod af danskere, som arbejdede for tyskerne. Efter kapitulationen kom der i efteråret 1945 polske flygtninge, så først i marts 1946 kunne seminariet igen tages i brug.

 

Værløse Flyvestations udvidelse midt i 1950’erne med en startbane til jetjagere, førte til seminariets flytning til Lyngby i 1955, og Flyvevåbnets officersskole fik til huse her indtil 1995. Fra 1999 overtog Furesø Kommune bygningskomplekset, og i 2004 blev flyvestationen nedlagt og området overdraget til staten. Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

Jonstrup 1850 – ældst kendte billede af seminariet set fra Måløv Bakke.