HAVEN MOD VEST

Haven vest og nord for øvelsesskolen var før byggeriet af øvelsesskolen i 1898 større end i dag, og arealet er i dag reduceret yderligere af P-pladsen og vejen ”Højen”. Området var oprindelig en del af seminariets haveanlæg og mod vest afgrænset af Jonstrupvej/Bringevej.

 

Under besættelsen i 1944-45 opstillede tyskerne nordvest for øvelsesskolebygningen en barak af samme type som i Jonstrup flygtningelejr. Da øvelsesskolens elevtal steg i 1930’erne og frem, blev der behov for flere klasselokaler. Tyskerbarakken, som lå ud mod Jonstrupvej, blev derfor i 1946 indrettet med to klasselokaler. Bygningen var opvarmet af to høje kakkelovne, hvor der blev fyret med brænde og tørv. Den er senere fjernet. Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

Foto: Connie Nielsen forår 21