Udenomsarealer

Rundt om seminariet er der i dag smukke grønne plæner, men sådan var det ikke de første ca. 125 år af seminariets Jonstruptid. Før indflytningen i 1809 havde ejeren af klædefabrikken selv en stor have, og der var også haver til arbejdere og funktionærer. I 1809 blev fabriksejerens have så til forstanderens have og midt i 1800.tallet til ”Professorens have”,  og der blev også haver til seminariets økonom, som havde ansvar for seminarieelevernes kost og logi, til hver lærer, til eleverne og til portneren.

Seminariet var et landseminarium med 36 tønder land jord, som i de første mange år blev dyrket af seminarieeleverne. Der lå derfor mange landbrugsbygninger syd for hovedbygningen. Eleverne gjorde også god brug af skoven og anlagde bl.a. en sti fra seminariet til skoven og byggede langs denne gange, stier og løvhytter.

I 1880’erne var der to haveanlæg: Det gamle var forstander Saxtorphs og Gebauers fra 1809 og det nye var indrettet ved gymnastiksalsbygningen. Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

Foto: Connie Nielsen forår 21