Øvelsesskolen

Øvelsesskolebygningen er fra 1898, men seminariet havde allerede en øvelsesskole ved indflytningen i Jonstrup i 1809. Jonstrup Skole blev dermed Værløse Sogns tredje skole foruden Kirke Værløse Skole og rytterskolen i Lille Værløse. Skolestuen lå i hovedbygningen mod øst ud til forstanderens have og havde omkring 1880 tre fag vinduer med faste bænke i nicherne og kakkelovn.

 

Da en ny seminarielov i 1894 stillede øgede krav til praktikundervisningen, opførtes i 1898 den nuværende øvelsesskole, nu bygning E. Den rummede to klasseværelser, en lærerbolig og en lærerindebolig. Skolen blev året efter fireklasset til forskel fra Værløse Sogns to andre skoler, som stadig kun havde to klasser, yngste og ældste klasse med tre-fire årgange i hver klasse.

 

Omkring 1900 havde Jonstrup Øvelsesskole ca. 80 elever. Undervisningen foregik derfor også i andre af seminariets lokaler. Bygningen er en af Danmarks ældste øvelsesskoler, som er bygget til skoleformål og stadig i brug som skole. Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

Øvelsesskolen. Foto: Connie Nielsen forår 21