Hovedbygningen

Hovedbygningen er fra 1781 og bygget som klædefabrik. Her blev der i 1809 indrettet undervisningslokaler, forstander- og lærerlejligheder, sovesale, vaskerum, sygestue, pulterkamre og spisestue mv. for seminarieeleverne og klasseværelser til øvelsesskolens elever. Alt skulle gøres billigst muligt på grund af landets økonomiske situation, jf. statsbankerotten i 1813.

I stueetagens østlige del boede økonomen, der stod for elevernes kost og logi , og i kælderetagen stod den gamle bageovn, og der var viktualiekældere og vaskekælder mv. På gavlens top var der i mange år en storkerede.

Fra 1895 og frem skete der store bygningsændringer, der gav plads til flere elevværelser og faglokaler og et håndbibliotek for seminarieeleverne. Efter at elevernes ofte kritiserede spiseordning bortfaldt i 1911, var der ikke brug for lokaliteter hertil, så der blev plads til bl.a. den store trappeopgang i hovedbygningens østfløj i 1912, og seminariet fik eget vandværk. Læs mere om hovedbygningen på www.jonstrupsamlingen.dk

Hovedbygningen. Foto: Connie Nielsen forår 21