Plænen mod syd

Hvor der i dag er en grøn plæne, lå der indtil midt i 1930’erne staldbygninger, retirader og mødding til seminariets landbrug. Mod vest langs Jonstrupvej lå foruden pedelboligen fra 1900 også kostald, lo og lade samt hestestalde for forstanderen og økonomen, karlekammer, brændselsrum, pigekammer og fælles rullestue. Her hang også den klokke, kokkepigen ringede med til måltiderne.

 

Gårdspladsen syd for hovedbygningen mellem de to fløje var brolagt og havde en oval græsplæne i midten. Her forbi kørte bønderne om morgenen til København med deres produkter, og med tilbage havde de store latrintønder, hvis indhold blev tømt ud i kuler på marken og senere nedpløjet.

 

Da der i 1930 endelig blev installeret træk og slip på seminariet, kunne de uhumske retirader fjernes. Som det sidste blev pedelboligen nedrevet i 2004. Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

Foto: Connie Nielsen forår 21