Filosofgangen

Filosofgangen er anlagt 1809-10 ved seminariets indflytning i Jonstrup. Filosofgangen i Jonstrup kan være efter idé af Ole Jacob Gebauer (1789-1869), der før sin tid på seminariet var uddannet ”Gartnersvend” fra Sorø Akademis gartneri. Gebauer, som tog lærereksamen fra Jonstrup 1811, forestod allerede i studietiden anlægget af seminariets omgivelser og fortsatte som underviser her til sin pension.

 

Jonstrups filosofgang blev anlagt som en halvcirkel, der startede og sluttede øst og vest for hovedbygningen og afgrænsede seminarieområdet fra de omgivende marker. Den gik fra ahornalleen i øst og nord om haverne ned til en lille beplantet holm i den senere udtørrede Mølledam.

 

Filosofgangen er i dag noget reduceret, men mod øst og nord står stadig nogle store bevaringsværdige hestekastanjer ind mod parken og nogle selvsåede træer og buske, og der er på det seneste taget initiativ til en kommunal plejeplan for den. Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

 

Foto: Connie Nielsen forår 21