Corona

Jonstrupsamlingen er lukket foreløbig frem til og med 5. april i overensstemmelse med de nationale coronarestriktioner.

Arrangementsændringer i april og maj

Kære medlemmer

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er Jonstrupsamlingen desværre fortsat lukket frem til efter påske.
Hvad der sker herefter, ved vi stadig ikke.

Vore overvejelser går for øjeblikket på, at vi næppe får lov til en fuld genåbning til den tid. Det er problematisk, for når vi åbner vores næste særudstilling, vil vi gerne se så mange af jer som muligt til åbningsreceptionen, og p.t. må vi max være 12 personer i alt i samlingen.

Vi har på den baggrund valgt at bytte om på søndagsfortællingerne i april og maj, så vi d. 11. april vandrer med Per Lotz ud til mindestenen ved Afrodites Øje. Det er en udendørs aktivitet og derfor ikke underlagt samme restriktioner som forsamlinger indendørs. Vi håber at se rigtig mange af jer igen til den tid. Invitation til vandreturen er medsendt denne mail. Vi håber på godt vejr, og skulle forsamlingsrestriktionerne blive hævet i mellemtiden, åbner vi også samlingen, når vi er tilbage fra skovturen. Hvis der ændres i denne plan, vil det blive meddelt på hjemmesiden. 

Åbningsreceptionen for den nye særudstilling om anskuelsesundervisningen, som var planlagt til d.8. april, udskydes herefter til 6. maj kl. 15, hvor I alle er velkomne. Søndagsfortællingen d. 2. maj bliver så Jens Bennedsens introduktion til særudstillingen. 

Som hidtil følger vi nøje den forhåbentlig snarlige afvikling af coronarestriktionerne, ikke mindst af hensyn til vores årlige generalforsamling, som er fastsat til d. 20. april. Vi håber, det bliver muligt at gennemføre den som planlagt. 

Vi fortsætter også den ugentlige quiz-udsendelse og håber, at I stadig vil lege med. Denne ganggælder det quiz nr. 7.

Diverse aflysninger og udsættelser kan ses både på vores hjemmeside og vores facebookside.
På godt gensyn, når coronasituationen er lettet.

Bestyrelsen
8. marts 2021