Skolehistorie – hvordan og hvorfor?

Ning de Coninck-Smith

Ning de Coninck-Smith, professor i skolehistorie ved AU, Campus Emdrup, og den ene af de to redaktører af 5-bindsværket ”Dansk Skolehistorie”, fortæller om sine forsknings- og formidlingserfaringer og giver et bud på, hvordan uddannelseshistorie kan skrives, så den har noget på hjerte.

Ning de Coninck-Smith er især optaget af, hvordan samfundsmæssige udviklingstendenser afspejler sig i almindelige menneskers livsvilkår og muligheder, og hun har beskæftiget sig indgående med elevernes, forældrenes og til dels også med lærernes historie, ligesom skolebyggeri og alle skolens bøger og genstande har hendes interesse.

I fem bind skildres her skolens historie:

  1. ”Da læreren holdt skole – før 1780”
  2. ”Da skolen tog form – 1780-1850”
  3. ”Da skolen blev sat i system – 1850-1920”
  4. ”Da skolen blev sin egen – 1920-1970”
  5. ”Da skolen blev alles – Tiden efter 1970”

Værket ”Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år” er et rigt illustreret kulturhistorisk værk, redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith og finansieret af Carlsbergfondet og AU. Både værkets titel og indhold er et klart udtryk for redaktørernes syn på historieformidlingens opgave.

hvornår

Søndagsfortællingen foregår kl. 14 

Hvor og hvornår

Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E
Jonstrupsamlingen. Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.

Flere arrangementer